Alman Kooperatifleri Konfederasyonu - DGRV

DGRV (Alman Kooperatif ve Raiffeisen Konfederasyonu), kooperatif yasasına göre Alman kooperatif sektörünün ulusal üst örgüt ve en üst düzey denetim federasyonudur. Yaklaşık 5.300 birim kooperatif, çeşitli sektörleri kapsayan (tarım, bankacılık, küçük ölçekli sanayi mal ve hizmetleri) Alman kooperatif sisteminin bir parçasıdır. Ortaklık açısından kooperatifler, Almanya’nın en büyük ekonomik örgütüdür. Anonim şirketlerin yaklaşık 3,6 milyon hissedarına karşın, 17,8 milyon kişi DGRV çatısı altındaki bir kooperatifin ortağı olmanın avantajlarından yararlanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği - KÖY KOOP

Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin merkezi kuruluşudur. Tarıma ait farklı çalışma alanlarında etkinlik gösterir. (Hayvancılık-Süt üretimi ve işlenmesi, seracılık, halı ? kilim üretimi, zeytin ve zeytinyağı işlenmesi, bal, çeltik üretimi ve işlenmesi, çiçekçilik, fidan, salça, reçel, konserve üretimi vb.) Merkez Birliğine bağlı; 19 Bölge Birliği, 1.774 Birim Kooperatif ve 201.309 çiftçi bulunmaktadır. Tarımda her türlü verimliliği artırıcı tedbirler almak, kooperatif ve birliklerin her türlü ürün ve mamullerinin kalitesini yükseltecek tedbirler almak, teknik faaliyetlerde bulunmak, bitkisel ve hayvansal mahsulleri değerlendirmek, işleme, muhafaza ve pazarlama ile ilgili her türlü fonksiyonları yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak,kooperatif çalışmalarını koordine etmek, kooperatif eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak, kooperatifçiliği geliştirmek vb. yer almaktadır.

  • Detaylı bilgi için tıklayınız.
  • Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği - HAY KOOP

    Hayvancılık Kooperatifleri Birliğinin merkezi kuruluşudur. Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin oluşturduğu bölge birliklerinin en üst kurumudur. Ortaklarımızınm çoğunluğu süt hayvancılığı ile uğraşmaktadır. Merkez Birliğine bağlı; 33 Bölge Birliği, 1933 Birim Kooperatif ve 192.182 çiftçi bulunmaktadır. Merkez Birliği’nin amacı, ortak birliklerinin ve bunlara bağlı kooperatiflerin, ortaklarının küçük ve büyük baş ile kanatlı, arı, hayvan ve bunlara ait ürünlerinin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve verimlerinin artırılması için ıslah çalışma yapmak. Hayvansal üretimin ekonomik olmasını, sektörün rekabet gücünü arttırmak için bu hususlarda ilgili faaliyetleri ve soy kütüğü kayıtlarının yapılması ile hayvan ırklarının ıslahını damızlıkların sağlıklı ve hijyenik koşullarda yetiştirilmesini ve hastalıklardan ari bir şekilde üreticilere intikali ve korunmasını Bölge birlikleri aracılığı ile sağlamaktadır. Birlik ve kooperatif çalışmalarını kontrol etmek, ulusal ve uluslar arası platformlarda temsil ve işbirliği sağlamak, birlik ve kooperatif ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek. Her türlü hayvan ıslah çalışmalarını yapmak. Birlik ve kooperatifleri, bunlara üye üreticilere eğitim çalışması yapmak, kooperatifçiliği geliştirmektir

  • Detaylı bilgi için tıklayınız.
  • Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği - TARIM KOOP

    Hayvancılık Kooperatifleri Birliğinin merkezi kuruluşudur. Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin oluşturduğu bölge birliklerinin en üst kurumudur. Ortaklarımızınm çoğunluğu süt hayvancılığı ile uğraşmaktadır. Merkez Birliğine bağlı; 15 Bölge Birliği, 875 Birim Kooperatif ve 109.877 çiftçi bulunmaktadır. Merkez Birliğinin amacı, çiftçilerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek, ekonomik ve sosyal yönden kalkınmalarını sağlamak amacıyla, ortak birliklerin her türlü tarımsal ürünlerinin üretim, değerlendirme ve pazarlama konularındaki müşterek menfaatlerini korumak, bu hususta iktisadi faaliyette bulunmak, faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek, dış ülkelerle olan münasebetlerini düzenlemek kooperatifçiliği geliştirmek ve ihtiyaç duyulan hususlarda eğitimlerine yardımcı olmaktır.

  • Detaylı bilgi için tıklayınız.