Proje Sektör Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - TAKBI

Program ilk önce 20.12.2016 3 Merkez Birliğinin ortaklarının bazılarının katılımları ile ortak bir Süt Satış Sözleşmesi hazırlanması konusunda toplantı yapıldı. Oturumu Prof. Dr. Salahattin Kumlu ve Gürkan İltuş yürütürken kooperatiflerin süt satılırken kullanmak üzere örnek bir sözleşme hazırlanması tasarlandı. Hazırlanan sözleşme merkez birlikleri ortakalarından bazıları ile tartışıldı. Çalışmaya, Adana, Kayseri, Aksaray, Zonguldak, Afyon, Sakarya, Denizli, Çanakkale, Burdur, Aydın bölge birliklerinden katılım sağlandı.

21 Aralık 2016 günü Projenin sektöre tantılması, kooperatifçilik ve sorunları hakkında panel yapıldı. Etkinliğe; Tarım Reformu Genel Müdürü Abdullah Burak KESER, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet ÖZGÜN, Daire Başkanı Lokman RAMAZANOĞLU, Kooperatifçilik Genel Müdür Arif SEYMENOĞLU, Or-Koop Genel Başkanı Cafer YÜKSEL, Hay-Koop Genel Başkanı Ahmet ERTÜRK, Köy-Koop Genel Başkanı Yakup YILDIZ, Tarım-Koop Genel Başkanı Mehmet ÖZKURNAZ, Sür-Koop Genel Başkanı Ramazan ÖZKAYA gibi kooperatifçilik konusunda duayen kişiler katılmıştır. İki oturum halinde gerçekleşen etkinliğin ilk oturumunda TAKBI Projesinin tanıtımı ve Genel Müdürlerimizin konuşmaları yapılmıştır. İkinci oturumda ise panel yapılmış. Panel, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet ÖZGÜN başkanlığında Ahmet ERTÜRK, Yakup YILDIZ, Mehmet ÖZGÜN kendi merkez birliklerinin faaliyetlerinden ve tarımsal alanda kooperatifçiliğin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğinden bahsettiler.