Proje Bölgeleri Yerinde Ziyaret Edildi - TAKBI

Projede yer alacak bölge birlikleri yerinde ziyaret edildi. Ziyaret proje ekip lideri Dr. Ulrich Maerz, DGRV Türkiye Temsilcisi İfakat Gürkan, Prof. Dr. Salahattin Kumlu, Gürkan İltuş tarafından gerçekleştirildi. İlk ziyaret Çanakkale Tarım Kooperatifleri Bölge Birliği'ne yapıldı. Birlik Başkanı Mehmet Özkurnaz tarafından yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi .

Çanakkale Tarım Kooperatifleri Bölge Birliği ortaklarının büyük bir çoğunluğu süt hayvancılığı ile uğraşmaktadır. Bir kısmı ormancılık, bir kısmı meyve, sebze, bir kısmı da zeytincilik ile uğraşmaktadır. Bölge Birliğinin 257 ortağı bulunmaktadır. Yaklaşık 30.000 kişiye hitap etmektedir. Bölge Birliğinin 21 personeli bulunmaktadır.

Gezinin ikinci durağı Balıkesir Hayvancılık Kooperatifleri Bölge Birliği olduğu, Balıkesir Bölge Birliği yapılan faaliyetler hakkında Almanca bir sunum ile bilgi verdi. Balıkesir'in süt ve et hayvancılığı konusunda ülkede gelişmiş durumda olduğunu bahsetti. Bölge Birliğinin 143 ortağı bulunmaktadır. Ortaklarının hemen hemen hepsi süt ve et hayvancılığı ile uğraşmaktadır. Yaklaşık 13.000 kişiye hitap etmektedir. Bölge Birliğinin 8 personeli bulunmaktadır.

Gezinin üçüncü durağı Denizli Hayvancılık Kooperatileri Bölge Birliği oldu. Bölge Birliği Başkanı Mehmet Varol yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bölge Birliğinin 139 ortağı bulunmakta ve yaklaşık 13.000 kişiye hitap etmektedir. Ortakların büyük bir çoğunluğu hayvancılık ile uğraşmaktadır. Bölge Birliğinin 8 personeli bulunmaktadır.

Gezinin son durağı Burdur İli Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliği oldu. Bölge Birliği Başkanı Yakup Yıldız yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bölge Birliğinin 280 ortağı bulunmakta ve yaklaşık 25.000 kişiye hitap etmektedir. Ortakların büyük bir çoğunluğu hayvancılık ile uğraşmaktadır. Bölge Birliğinin 8 personeli bulunmaktadır.